15 هزار متقاضی تسهیلات صندوق مهر رضا (ع)
استان یزد ارجاع شده که در سال جاری 150 میلیاردریال قرض الحسنه به آنان پرداخت خواهد شد .
مدیر صندوق مهر رضا(ع) استان یزد در جریان بازدید از شعبه این صندوق در ابرکوه با اعلام این خبر گفت : به صد درصد تقاضاهای مربوط به دور اول سفر هیات دولت تسهیلات لازم پرداخت شده و به کلیه تقاضاهای مربوط به سفر مقام معظم رهبری به استان نیز تا پایان اردیبهشت ماه تسهیلات قرض الحسنه پرداخت خواهد شد .
مصطفی اعیان با بیان اینکه در سال 87 به 25 هزار مزدوج 450 میلیارد ریال قرض الحسنه با کارمزد 4 درصد و بازپرداخت سه ساله پرداخت گردیده افزود : در سال جدید زوجهای جوان پس از شرکت در کلاسهای آموزشی مهارت های زندگی می توانند 40 میلیون ریال قرض الحسنه از این صندوق دریافت دارند .
وی با بیان اینکه در سال 87 صندوق مهر امام رضا(ع) استان یزد 72 میلیارد ریال یارانه به 645 طرح بنگاههای کوچک اقتصادی زود بازده که به تعهدات اشتغال زائی خود عمل کرده و به تولید رسیده اند پرداخت نموده افزود : در سال 88 ، 20 میلیارد ریال قرض الحسنه اشتغال به معرفی شدگان از سوی دانشگاههای یزد و جامع علمی کاربردی ، پارک علم و فناوری ، بنیاد نخبگان و بنیاد شهید پرداخت خواهیم نمود .