شناسه : 811851
15دیماه سالروز تشریف فرمایی مقام معظم رهبري به شهرستان دارالسعاده ابرکوه را گرامي مي داريم.

15دیماه سالروز تشریف فرمایی مقام معظم رهبري به شهرستان دارالسعاده ابرکوه را گرامي مي داريم.


.
15دیماه سالروز تشریف فرمایی مقام معظم رهبري به شهرستان دارالسعاده ابرکوه را گرامي مي داريم.
.