شناسه : 815607
12 اذر روز جهانی معلولان

12 اذر روز جهانی معلولان


بمناسبت 12 اذر روز جهانی معلولان عادل فرماندار ابرکوه به همراه مسئولین اداره بهزیستی از مرکز
12 اذر روز جهانی معلولان

توانبخشی حضرت امام حسین (ع) این شهرستان بازدید ومشکلات این مرکز را بررسی نمود.

ماهانه بیش از یکصد نفر بمنظور دریافت خدمات فیزیو تراپی شنوائی سنجی کاردرمانی و گفتار درمانی به مرکز توانبخشی ابرکوه مراجعه مینمایند که بخش فیزیو تراپی بیشتر ین مراجعه کننده را دارد.نبود دستگاه بینائی سنجی از عمده ترین مشکلات این مرکز میباشد.