شناسه : 610415

114 نفر در بخش های فنی و حرفه ای ابركوه آموزش دیدند


رئیس مركز آموزش فنی و حرفه ای امام حسین (ع) ابركوه گفت : در راستای نهادینه سازی فرهنگ مهارت آموزی و ارتقا سطح مهارت 114 نفر در بخش آموزش در صنایع ابركوه از آموزش های فنی و حرفه ای بهره مند شدند.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري عباس حسنی در اين باره اظهار داشت : این تعداد به میزان 7 هزار و 158 نفرساعت در بخش آموزش درصنایع در این مركز آموزش دیده اند كه از این تعداد 99 كارآموز در آزمون شركت كرده اند .

وی ادامه داد: تاكنون برای 75 نفر از این افراد گواهینامه مهارت از سوی مركز آموزش فنی و حرفه ای امام حسین صادر شده است .

وی رشته های آموزشی در این بخش را امدادگر حوادث ، شاطر نان تافتون ، كارگر عمومی لوله كش و نصاب وسایل بهداشتی درجه سه،نصب تجهیزات و راه اندازی تابلوهای الكتریكی و كاربرد رایانه و اینترنت در محیط كار عنوان كرد.

حسنی تصریح كرد: درسال جاری همچنین 69نفر از سربازان وظیفه 3 هزار و 90 نفر ساعت آموزش مهارت درحین خدمت سربازان راطی كردنده اند.

وی دوره های برگزار شده برای سربازان نظام وظیفه در ابركوه را كارآفرینی و ICDL درجه دو اعلام كرد .