شناسه : 619609
ورود جهانگردان ايتاليايي به ابركوه

11 جهانگرد ايتاليايي شامل خبرنگار ،مستند ساز و روزنامه نگار در ادامه سفرهاي خود امروز وارد ابركوه مي شوند


به گزارش روابط عمومي فرمانداري،محمد علي اكرمي رئيس اداره ميراث فرهنگي و گردشگري در اين باره اظهار داشت؛اين گروه كه ديروز از آثار تاريخي و باستاني شهر يزد ديدن كرده بودند امروز در ادمه سفر خود به استان يزد بعد از بازديد از تفت وارد ابركوه مي شوند
ورود جهانگردان ايتاليايي به ابركوه

به گزارش روابط عمومي فرمانداري،"محمد علي اكرمي" رئيس اداره ميراث فرهنگي و گردشگري در اين باره  اظهار داشت؛اين گروه كه ديروز از آثار تاريخي و باستاني شهر يزد ديدن كرده بودند امروز در ادمه سفر خود به استان يزد بعد از بازديد از تفت وارد ابركوه مي شوند.

به گفته ي اكرمي اين گروه از شبكه يك دولتي ايتاليا بوده و در بين آنها روزنامه نگار ،خبرنگار نيز حضور دارند.وي همچنين برنامه هاي اين گروه مستند ساز در ابركوه را بازديد از سرو 4500 ساله،گنبد عالي و خانه آقازاده عنوان كرد كه پس از اتمام بازديد ها راهي استان فارس خواهند شد.

ابركوه با دارا بودن بيش از 350 اثر ارزشمند تاريخي كه 130 اثر آن در فهرست آثار تاريخي كشور ثبت شده، جز شهرستان هاي مستعد در امر گردشگري در استان يزد است.