شناسه : 158693999

یک روز مرخصی تشویقی به عوامل اجرایی انتخابات شهرستان ابرکوه تعلق گرفت


باتوجه به تمدید ساعت اخذ رأی، تمام عوامل اجرایی انتخابات در شهرستان به یک روز مرخصی تشویقی می‌روند.

به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات ابرکوه؛ محمد کاظمی نسب رئیس هیات اجرایی انتخابات ابرکوه با بیان اینکه کلیه عوامل اجرایی در جریان انتخابات شهرستان ابرکوه باید تا پایان روند اخذ رأی، شمارش و تکمیل صورتجلسه در محل شعبه باقی بمانند و همچنین با توجه به تمدید ساعت اخذ رأی و حضور عوامل اجرایی در شعب انتخابات، تمام عوامل اجرایی به یک روز مرخصی تشویقی می‌روند.