شناسه : 146155424

یکی از راههای اصلاح سبک زندگی اجتماعی شدن است


معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی استان در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی ابرکوه گفت : کانون سلامت در ابرکوه بسیار کار قشنگی بوده و بسیار فعال می باشد و نیاز است کانونهای سلامت علاوه بر شهرها ، در روستاها هم گسترش یابد .

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه ، جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی با حضور دکتر لطفی معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی استان یزد در فرمانداری برگزار شد.

فرماندار ابرکوه ضمن ارائه خیر مقدم گفت : با توجه به اینکه از اعتماد مردم به دولت کاسته شده است ، جهت بقای این اعتماد ، مسئولین توجه لازم را داشته باشند ضمن اینکه بررسی ها حاکی از آن بوده که از جانب دولتها و جوامع به مردم توجه بیشتری شده است .

کاظمی نسب افزود : بوروکراسی اداری در سالهای گذشته ناجی ملتها بوده و یکی از ابداعات بشر ارائه همین نظریه بوده است و تنها عیبی که داشت خیال می کردند که نیازی به مراجعه به مردم نیست .

وی اظهار داشت : لازم است که از خود مردم جهت کاستن آسیبهای اجتماعی کمک بگیریم . سرمایه اجتماعی ابرکوه وضعیت خوبی دارد و به لحاظ وضعیت مذهبی و فرهنگی و اجتماعی خوبی که ابرکوه دارا می باشد ، امکان آن است که در این شهرستان اتفاقات خیلی بهتری نسبت به دیگر شهرستانها بیفتد .

معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی استان یزد ضمن تشکر از فرمایشات و بیانات ارزشمند فرماندار گفت : کانون سلامت در ابرکوه بسیار کار قشنگی بوده و بسیار فعال می باشد .

دکتر لطفی افزود : از افتخارات ما این است که شبکه بهداشت و درمان داریم . سال 1364 در یزد اولین شبکه بهداشت احداث شد . در حال حاضر برای نظام بوروکراسی چالشهایی تعریف شده که باید با نظرات مردم کار کرد . در زمینه سلامت مشارکت مردم مهم است و باید مردم به میدان بیایند .

وی اظهار داشت : 30 درصد از سلامت به خود مردم بر می گردد و 30 درصد بعد به سه قسمت سلامت ژنتیکی ، بحث تغذیه مناسب و مراقبتهای پزشکی و محیط پیرامون تقسیم می شود . 40 درصد هم برمی گردد به موقعیتهای اجتماعی و فرهنگی که دست حاکمیت است .

این مقام مسئول ادامه داد : باید سلامت را در بین مردم برد . سلامت فقط سلامت جسم نیست و 4 بعد دارد : سلامت سرمایه اجتماعی ، روانی ، فرهنگی و معنوی . سلامت محله جایگاه بسیار مهمی در سه بعد سلامت دارد .

دکتر لطفی افزود : امید به زندگی نسبت به سالهای گذشته و قبل از انقلاب به 78 سال رسیده است ولی چند سالی است که این امید متوقف شده است . میانگین امید به زندگی در کشور در حال کاهش است و راه برون رفت از این مسائل مردم و سطح زندگی و کانونهای سلامت است و یکی از راههای اصلاح سبک زندگی اجتماعی شدن است .

وی در پایان ضمن ابراز خوشحالی از حضور در ابرکوه ، ابراز امیدواری کرد که کانونهای سلامت علاوه بر شهرها ، در روستاها هم گسترش یابد و انشاءا... در جلسه بعد شاهد گزارشی کاملی از حوزه اجتماعی و سلامت داشته باشیم .

در این جلسه پیش نویس تفاهم نامه فی مابین ذینفعان و نقش آفرینان در شهرستانها ارائه شد .