یادواره شهدا 8 سال دفاع مقدس شهرستان ابرکوه
 

دراین مراسم حجه السلام میر باقری یکی از سخنرانان کشوری باحضور درمراسم فوق سخنانی را ایراد نمود. همچنین  آقای رحمتی نیز به  مداحی پرداخت . درابتدای این مراسم آقای عادل فرماندار شهرستان ابرکوه ضمن خیر مقدم به مدعوین وحاضرین سخنانی را از رشادتهای شهدای 8سال دفاع مقدس ایراد نمود.