شناسه : 159926476

گفتگوی تلفنی فرماندار با مردم شریف شهرستان ابرکوه