شناسه : 813657
گشایش نمایشگاه گرافیک همای رحمت درابرکوه

گشایش نمایشگاه گرافیک همای رحمت درابرکوه


فرماندار ابرکوه آقای عادل ضمن تسلیت شهادت اولین شهید محراب حضرت علی (ع) افزود نمایشگاه تابلو گرافیک با موضوع اسامی والقاب حضرت علی (ع)
گشایش نمایشگاه گرافیک همای رحمت درابرکوه

بمناسبت ایام شهادت وسوگواری آن  حضرت  تا دوازدهم شهرویور ماه در ساختمان سابق شهرداری ابرکوه از 8صبح تا 8 شب برای بازدید  عموم دائر میباشدوی اضافه کرددراین نمایشگاه  50تابلو گرافیک با موضوع اسامی والقاب حضرت علی (ع) کاری از هنرمند جوان ابرکوئی غلامحسین پارسا بنمایش درامده است . رونمائی از سه جلد کلام اله مجید که توسط خوشنویس ابرکوئی
زین العابدین پارسا در ششصدو سی صفحه  با خطوط شکسته نستعلیق و نستعلیق درمدت سه سال به رشته تحریر درامده است از دیگر برنامه های این نمایشگاه معنوی بود.