شناسه : 147290475

گزارش تصویری از بازدید فرماندار از پروژه های عمرانی و احداث مجتمع خدمات رفاهی پرهام


فرماندار ابرکوه به همراه بخشدار مرکزی از پروژه های عمرانی و احداث مجتمع خدمات رفاهی پرهام بازدید نمودند .