شناسه : 608683
در قاب تصویر

گردهمایی بسیجیان ابرکوه در روز بسیج به روایت تصویر


در قاب تصویر