شناسه : 810502
گردهمايي آموزشي، توجيهي اعضاي هيأت امناي انجمن هاي اسلامي برگزار شد

گردهمايي آموزشي، توجيهي اعضاي هيأت امناي انجمن هاي اسلامي برگزار شد


از سوي اداره تبليغات اسلامي ابرکوه همايش آموزشي و توجيهي اعضاي هيأت امناي انجمن هاي اسلامي اين شهرستان در محل تالار غدير برگزار شد.
گردهمايي آموزشي، توجيهي اعضاي هيأت امناي انجمن هاي اسلامي برگزار شد
حجت الاسلام پورقيومي پيرامون وظايف و اختيارات انجمن ها توضيحاتي ارايه کرد.
مسئول اداره تبليغات اسلامي در ادامه گفت: از پيشنهادات مناسب در رابطه با امور فرهنگي به ويژه سال اصلاح الگوي مصرف استقبال مي شود.
از ديگر مباحث مطرح شده فعاليت بر اساس قوانين، مراسم اعتکاف و استفاده از روحانيون مناطق بود.
در ادامه هر يک از حاضرين به ارايه ي ديدگاه هاي خود پرداختند و سپس به مسئولين انجمن ها و دو مورد از انجمن هاي فعال هدايايي تقديم شد.
در حال حاضر تعداد 10 انجمن اسلامي در ابرکوه فعال مي باشد.