گرامي داشت روز دختر در ابركوه

در مراسمي كه به همين مناسبت در محل دبيرستان دخترانه صدرا اجرا شد، يكي از روحانيون طي سخناني از فضايل و كرامات آن حضرت بيان كرد و بر پيروي عملي از سيره معصومين (ع) تأكيد نمود.

در ادامه مراسم هداياي فرهنگي از جمله كتاب «گل ها نبايد پرپر شوند» به تمامي دانش آموزان تقديم شد.