شناسه : 812021
گاز رساني به سه روستاي ابرکوه آغاز شد

گاز رساني به سه روستاي ابرکوه آغاز شد


يزد - بخشدار مرکزي ابرکوه گفت: عمليات گاز رساني به روستاهاي مدوئيه، عزيزآباد و مريم آباد از توابع بخش مرکزي اين شهرستان آغاز شد.
گاز رساني به سه روستاي ابرکوه آغاز شد
سيد ابراهيم حسيني دوست گفت: براي اجراي اين طرح پنج ميليارد ريال اعتبار هزينه مي شود که از محل اعتبارات سفر هيات دولت به يزد تامين شده است .
وي افزود: اين طرح با 9 هزار و 500 متر مربع لوله گذاري و نصب 1200 علمک درمدت 5 ماه اجرا خواهد شد .
بخشدار مرکزي ابرکوه گفت در زمان بهره برداري 260 خانوار اين روستا از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.