شناسه : 814237
کوه پيمايي فرمانده وجمعی از پرسنل نيروي انتظامی ابرکوه

کوه پيمايي فرمانده وجمعی از پرسنل نيروي انتظامی ابرکوه


فرمانده وجمعی از پرسنل انتظامی ابرکوه سه شنبه 14/7/89 با شرکت درمراسم کوه
کوه پيمايي فرمانده وجمعی از پرسنل نيروي انتظامی ابرکوه

پيمايي  به ارتفاعات اطراف این شهر صعود کرده وبا گرامیداشت یادوخاطرات  شهدا برادامه راه این عزیزان وحفظ ارزشهای انقلابی واسلامی درجامعه تاکید کردند