شناسه : 5652737

کنارگذر ابرکوه-سورمق بطور آزمایشی زیر بار ترافیک رفت/گزارش تصویری


کنار گذر ابرکوه - سورمق به طول 17 کیلومتر از ساعت 8 صبح روز شنبه هجدهم مرداد به طور آزمایشی افتتاح و زیر بار ترافیک رفت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری کنار گذر ابرکوه - سورمق (قطعه سه راه اصلی  یزد- تفت- ابرکوه- سورمق) به طول 17 کیلومتر از ساعت 8 صبح روز شنبه هجدهم مرداد به طور آزمایشی افتتاح و زیر بار ترافیک رفت.

این پروژه پس ار رفع نواقص احتمالی بصورت رسمی در هفته دولت افتتاح خواهد شد.