شناسه : 619299
نایب رییس کمیسیون کشاورزی خبر داد

کمک بلاعوض 100 درصدی دولت به توسعه آبیاری در مناطق محروم


نایب رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اظهار داشت: از روز گذشته اعضای کمیسیون تلفیق وارد بحث هزینه ها شدند و پس از اتمام درآمدها، مباحث هزینه ای وزارتخانه ها و پیشنهادهای کمیسیونهای مختلف را مورد بررسی قرار دادند.
نایب رییس کمیسیون کشاورزی خبر داد

کاظم فرهمند افزود: سهم کشاورز در اجرای طرح آبیاری تحت فشار و طرحهای آب و خاک در سال 89، 30 درصد تعیین شده بود. در حالی که در کمیسیون تلفیق میزان سهم دولت به 85 درصد و سهم بهره بردار به 15 درصد رسید.

وی خاطرنشان کرد: در مناطق محرومی که طرحهای آبیاری تحت فشار اجرا نشده است، سهم دولت به 100 درصد رسیده و مقرر شد به صورت بلاعوض تسهیلاتی برای توسعه آبیاری تحت فشار به کشاورزان این مناطق پرداخت شود.

کمیته سه نفره بررسی پیشنهادات کمیسیونها

عضو کمیسیون تلفیق ادامه داد: کمیته سه نفره ای مرکب از نمایندگان دولت و نمایندگان کمیسیون تلفیق و کمیسیون تخصصی تشکیل خواهد شد تا درباره طرحهای ارایه شده به کمیسیون تلفیق اظهار نظر کنند.

فرهمند تصریح کرد: تشکیل این کمیته سه نفره برای افزایش ضریب زمانی رسیدگی به لایحه بودجه سال 90 صورت گرفته است که می تواند میزان زمان رسیدگی مجلس به پیشنهادهای کمیسیونها را به حداقل ممکن برساند.

وی یادآور شد: کمیسیون تلفیق تلاش می کند تا پایان هفته جاری بحثهای هزینه ای لایحه بودجه را نیز به خاتمه رسانده و از هفته آینده لایحه بودجه وارد صحن علنی مجلس شود.

 

منبع:سرپرستی یزد فردا رحیم میر عظیم