شناسه : 811446
کلنگ زنی مجتمع فرهنگی هنری وسینمای ابرکوه

کلنگ زنی مجتمع فرهنگی هنری وسینمای ابرکوه


درتاریخ 6/8/88 عملیات اجرایی احداث سالن مجتمع فرهنگی ،هنری وسینمای ابرکوه
کلنگ زنی مجتمع فرهنگی هنری وسینمای ابرکوه
 

درمراسمی با حضور جناب آقای عادل فرماندار شهرستان ابرکوه وآقای عالیشوندی مدیر کل ارشادواسلامی یزد وهمراهان آغاز شد. جناب آقای عادل دراین مراسم گفت: متولی این پروژ ارشاداسلامی بوده وتوسط  بخش خصوصی انجام وبا اعتباری بالغ بردومیلیارد ریال ودر زمینی به وسعت 3000مترمربع  و با 1500متر مربع زیر بنا آغاز خواهد شد.به گفته مجریان این پروژه فاز اول آن تا 6ماه دیگر، ودرکمتر از یکسال  به بهره برداری کامل خواهد رسید.