شناسه : 811631
کلنگ زنی سالن چند منظوره ورزشی شهر مهردشت

کلنگ زنی سالن چند منظوره ورزشی شهر مهردشت


درتاریخ 17/9/88 عملیات اجرایی احداث سالن چند منظوره ورزشی شهر مهردشت درمراسمی با حضور جناب آقای کما لی مدیر کل تربیت بدنی یزد،
کلنگ زنی سالن چند منظوره ورزشی شهر مهردشت

 آقای ابوالحسینی معاون فرماندار ،اکرمی بخشدار بهمن  وهمراهان آغاز شد. این پروژ اعتباری بالغ بر 3میلیارد ریال داراست که نصف این اعتبارات از اعتبارات شهرستانی تامین شده وما بغی از اعتبارات ملی سازمان تربیت بدنی درسال آینده تامین خواهد شد. همچنین آقای کمالی اعلام نمود انشالله تا سال آینده این مجمومه به بهر ه برداری خواهد رسید.