شناسه : 809577
کشف مواد مخدر در ابرکوه

کشف مواد مخدر در ابرکوه


32 کیلوگرم مرفین از یکدستگاه تریلر حامل برنج در ابرکوه کشف گردید
کشف مواد مخدر در ابرکوه
به گفته سرهنگ فتوحی فرمانده انتظامی شهرستان ابرکوه روز گذشته با تلاش مامورین ایست وبازرسی پاسگاه انتظامی فراغه از یکدستگاه تریلر حامل برنج که از بندرعباس عازم اصفهان بود مقدار 32 کیلوگرم مواد مخدر از نوع مرفین کشف شد و در این رابطه یکدستگاه کامیون تریلر توقیف و یک نفر دستگیر و تحویل مقامات قضایی گردید.