شناسه : 811506
کشت گندم پائيزه در ابرکوه آغاز شد

کشت گندم پائيزه در ابرکوه آغاز شد


کشت گندم پائيزه توسط سه هزار نفر از کشاورزان پرتلاش شهرستان ابرکوه بصورت طرح محوري و مکانيزه آغاز شد.
کشت گندم پائيزه در ابرکوه آغاز شد
مسئول زراعت جهاد کشاورزي ابرکوه افزود: امسال پنج هزار و 800 هکتار از اراضي کشاورزي اين شهرستان به کشت گندم پاييزه اختصاص دارد.
"محمدعلي حاتمي" گفت: اين رقم نسبت به سال قبل 500 هکتار کاهش دارد که علت آن کمبود آب مي باشد.
وي افزود: در اجراي اين طرح يکهزار و 500 تن کود شيميائي ، 210 تن بذر اصلاح شده از ارقام ارگ، مرودشتي ، شيرازي ، کويري و بهار به کشاورزان اختصاص داده شده است.
به گفته وي همچنين در اجراي افزايش راندمان توليد و کيفيت گندم 12 نفر از مهندس ناظر بر امر کاشت گندم نظارت دارند.
وي بوجاري نمودن بذر کشاورزان بصورت رايگان ، در اختيار گذاشتن سموم يارانه اي ، تشکيل کلاسهاي آموزشي براي افزايش توليد را از حمايتهاي جهاد کشاورزي به گندمکاران ابرکوه عنوان کرد.
وي با بيان اينکه متوسط توليد گندم در اين شهرستان چهار هزار و 200 کيلوگرم در هر هکتار است گفت: اين شهرستان مقام دوم توليد گندم استان يزد را داراست.
وي گفت: اراضي گندم ابرکوه از کاشت تا برداشت به پنج ميليون و800 هزار مترمکعب آب نياز دارد که ضرورت دارد کشاورزان بخاطر افت آبهاي زير زميني منطقه در استفاده بهينه از آب تلاش کنند.
به گفته وي باتوجه به شرايط آب و هوائي ، کار کاشت گندم در ابرکوه از آبان آغاز و تا آذرماه ادامه دارد.