شناسه : 810482
کشاورزان سخت کوش ابرکوه امسال مقدار 23هزار تن گندم برداشت مي کنند

کشاورزان سخت کوش ابرکوه امسال مقدار 23هزار تن گندم برداشت مي کنند


مدير جهاد کشاورزي ابرکوه در گفت گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: کار برداشت اين محصول در سطح 5800 هکتار توسط کشاورزان بوسيله بيش از 12 دستگاه کمباين و 90 دستگاه دروگر آغاز شد.
کشاورزان سخت کوش ابرکوه امسال مقدار 23هزار تن گندم برداشت مي کنند
سعيد اکبرزاده پيش بيني کرد: در سال جاري با متوسط برداشت 4 تن گندم در هکتار مقدار 23هزار تن گندم از اراضي کشاورزي اين شهرستان توليد شود.
به گفته وي امسال 12نفر از کارشناسان بعنوان ناظر گندم کار نظارت کاشت ، داشت و برداشت را انجام مي دهند
مدير جهاد کشاورزي ابرکوه گندم برداشت شده ازارضي سطح زير کشت را از ارقام روشن ، پيشتاز و کوير خواند