شناسه : 612982
در قالب کارگروه توسعه کشاورزی

کشاورزان ابرکوه 15 میلیارد تومان تسهیلات می گیرند


مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه از اختصاص 15 میلیارد تومان وام به بخش کشاورزی ابرکوه خبر داد
در قالب کارگروه توسعه کشاورزی

 

به گزارش روابط عمومي فرمانداري محمدعلی حاتمی زاده در اين باره اظهار داشت :سهمیه اختصاص یافته به شهرستان ابرکوه در سال 90 و در قالب کارگروه توسعه کشاورزی، 15 میلیارد تومان است.

وی افزود: با تشکیل پنج جلسه کارگروه توسعه کشاورزی در ابرکوه، تاکنون 23 پروژه برای اخذ تسهیلات به بانک کشاورزی معرفی شده اند.

حاتمی زاده عنوان کرد: این تعداد طرح با معرفی به بانک، شش میلیارد تومان تسهیلات دریافت می کنند.

حاتمی زاده با بیان برخی از این پروژه ها اظهار داشت: توسعه شرکت های لبنیاتی،تجهیز داروخانه دامپزشکی، احداث واحد پرورش گاو شیری و احداث گلخانه از مهمترین این طرحها است.

وی هدف از تشکیل کارگروه توسعه بخش کشاورزی را تسهیل و هموارسازی فعالیت ها و طرح ها در این زمینه ذکر کرد.