شناسه : 608734
خبر کوتاه؛

کاشت گندم با دستگاه مستقیم کار


با استفاده از این روش ورود تراکتور به زمین برای عملیات کاشت فقط یک بار صورت می ‌گیرد
خبر کوتاه؛

مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه گفت: در راستای انجام کشاورزی حفاظتی کاشت گندم با دستگاه مستقیم کار به صورت جدی تری در دستور کار قرار گرفت و در سال جاری تاکنون 100 هکتار از اراضی با این روش به زیر کاشت رفته است.

محمد علی حاتمی زاده افزود:با استفاده از این روش ورود تراکتور به زمین برای عملیات کاشت فقط یک بار صورت می ‌گیرد.

وی یادآور شد: صرفه ‌جویی در هزینه سوخت، سرعت عمل با توجه به اهمیت حیاتی فاکتور زمانی کشت در دستیابی به عملکرد پایدار، حفظ رطوبت خاک و مبارزه با خشکسالی کشت در شرایط مختلف رطوبتی خاک، حفظ بقایای گیاهی، حفاظت خاک از فرسایش آبی و بادی و عدم نیاز به عملیات کود پاشی به صورت جداگانه از جمله دیگر مزایای این روش کاشت است.

 

منبع :یزد فردا