شناسه : 811961
کار گروه نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی ابرکوه

کار گروه نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی ابرکوه


آقای پور سید مسئول کار گروه نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی اقدامات انجام شده این کار گروه را به شرح ذیل ایراد نمود.
کار گروه نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی ابرکوه
 

1 - تشکیل جلسه با اعضای کار گروه ومشخص شدن مسئولیت اعضای این کارگروه.

2 -  مشخص شدن مکان برگزاری نمایشگاه (سالن شهید رجایی آموزش پرورش )

3 تهیه ونصب داربست فلزی  وپارتیشن بندی که  به عهده بازرگانی می باشد .

4 مقرر شد مسئول امنیت نمایشگاه به عهده نیروی انتظامی ابرکوه باشد .

5 اعلام  ادارات نسبت به متراژ غرفه مورد نیازخود .