شناسه : 811921
کارگروه دانشجویی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان ابرکوه

کارگروه دانشجویی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان ابرکوه


مسئول کار گروه آقای حمیدی زاده بعضی برنامه های کارگروه را به شرح ذیل اعلام نمود.
کارگروه دانشجویی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان ابرکوه
 

مسابقه شعر ،مقاله وداستان نویسی با موضوع" از نهضت حسینی (ع)تا انقلاب خمینی (ره)"،"انقلاب اسلامی واندیشه های سیاسی امام (ره)"،"بصیرت نخبگان ومیزان تحول آن برانقلاب اسلامی" ووبلاگ نویسی و نشست سیاسی ویژه اساتید وکارکنان دانشگاه ها وبرگزاری مسابقات فوتسال برادران ووالیبال خواهران شرکت نمادین دسته جمعی کارکنان ودانشجویان درنماز پر فیض جمعه وبازدید عمومی از دانشگاه های ابرکوه از برنامه های کار گروه  دانشجویی شهرستان می باشد .