شناسه : 612082
برای سومین سال

کارگران ساختمانی ابرکوه زیر پوشش بیمه قرار می گیرند


رئیس تامین اجتماعی ابرکوه از آغاز ثبت نام کارگران شاغل در صنعت ساختمان برای سومین سال خبر داد.
برای سومین سال

 

به گزارش روابط عمومي فرمانداري "عباس حمیدی زاده"رئيس سازمان تامين اجتماعي ابركوه اظهار داشت: کلیه کارگران شاغل در صنعت ساختمان که دارای کارت مهارت فنی و حرفه ای هستند باید برای ثبت نام در طرح بیمه به تامین اجتماعی ابرکوه مراجعه کنند.

وی افزود: شرط ثبت نام این افراد شاغل بودن افراد در رشته کاری خود و نداشتن هرگونه پروانه کسب معتبر است.

حمیدی زاده عنوان کرد: این افراد به منظور ثبت نام اولیه و برنامه ریزی در راستای قرار گرفتن زیر پوشش بیمه تأمین اجتماعی باید از تاریخ 20 اردیبهشت تا پایان دهم خرداد ماه سال جاری با در دست داشتن مدارک مورد نیاز به شعبه تأمین اجتماعی ابرکوه مراجعه کنند.

وی مدارک مورد نیاز برای ثبت نام این افراد را اصل و کپی کارت مهارت فنی و حرفه ای، اصل شناسنامه و کپی صفحه اول و همچنین اصل و کپی کارت ملی ذکر کرد.

امسال سومین سال اجرای طرح بیمه کارگران صنعت ساختمان است و در قالب این طرح تاکنون 380 نفر در شهرستان ابرکوه زیر پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفته اند.