شناسه : 619401
انتخاب برتر

کارشناس بخش مرکزی ابرکوه در جمع شرکت تعاونی دهیاری های استان یزد


به گزارش روابط عمومی به نقل از سرپرستی یزد فردا مدیر عامل شرکت تعاونی دهیاری های بخش مرکزی ابرکوه، یکی از کارشناسان این شرکت تعاونی، در جمع کارشناسان برتر شرکت تعاونی دهیاری های استان یزد پذیرفته شد. به گفته جمال زارع، محمد رضا باقی پور،مسئول واحد فنی ساخت و ساز روستائی شرکت تعاونی دهیاری های بخش مرکزی ابرکوه، در نشست مشورتی دهیاران استان یزد به عنوان کارشناس نمونه انتخاب شده است. باقی پور نیز در گفتگو با خبرنگار ما، پیگیری جدی پرونده های کمیسیون ماده 99، پیگیری جدی صدور پروانه ساخت روستائی و خارج از محدوده و نظارت بر پروژه های عمرانی روستاها و به نتیجه رساندن این پرونده ها را که قبل از این، کمتر به آن ها پرداخته شده بود را از جمله اقدامات واحد فنی این شرکت تعاونی ذکر نمود. بخش مرکزی ابرکوه شامل 17 دهیاری می باشد.
انتخاب برتر

به گزارش روابط عمومی به نقل از سرپرستی یزد فردا مدیر عامل شرکت تعاونی دهیاری های بخش مرکزی ابرکوه، یکی از کارشناسان این شرکت تعاونی، در جمع کارشناسان برتر شرکت تعاونی دهیاری های استان یزد پذیرفته شد.

به گفته جمال زارع، محمد رضا باقی پور،مسئول واحد فنی ساخت و ساز روستائی شرکت تعاونی دهیاری های بخش مرکزی ابرکوه، در نشست مشورتی دهیاران استان یزد به عنوان کارشناس نمونه انتخاب شده است.

باقی پور نیز در گفتگو با خبرنگار ما، پیگیری جدی پرونده های کمیسیون ماده 99، پیگیری جدی صدور پروانه ساخت روستائی و خارج از محدوده و نظارت بر پروژه های عمرانی روستاها و به نتیجه رساندن این پرونده ها را که قبل از این، کمتر به آن ها پرداخته شده بود را از جمله اقدامات واحد فنی این شرکت تعاونی ذکر نمود.

بخش مرکزی ابرکوه شامل 17 دهیاری می باشد.