شناسه : 814627
چهل واحد مسکونی اماده واگذاری به واجدین شرایط درابرکوه

چهل واحد مسکونی اماده واگذاری به واجدین شرایط درابرکوه


فرماندارشهرستان ابركوه گفت: این واحد های مسکونی که درروستاهای شهرسب و هارونی و محله
چهل واحد مسکونی اماده واگذاری به واجدین شرایط درابرکوه

اردی شهر مهردشت با 60 مترمربع زیربنا احداث گردیده اماده واگذاری به واجدین شرایط میباشد.

عادل  بابیان  اینکه این منازل از محل اعتبارات سفر رهبر معظم انقلاب اسلامی به استان وبنيادمسكن  احداث گردیده وبصورت نقد واقساط به متقاضیان که متاهل وفاقد مسکن بوده وتاکنون هیچگونه تسهیلات مسکن از دولت دریافت ننموده اندواگذار میگردد افزود: واجدین شرایط تا پایان مهرماه فرصت دارند جهت  تکمیل فرم تقاضا به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ابر کوه واقع در بلوار امام علی (ع) مراجعه نمایند.

وی همچنین ازآغاز  ساخت ده واحد مسکونی بصورت تحویل معادل 50 میلیون ریال مصالح ساختمانی و اعطای یکصد میلیون ریال تسهیلات بانکی ازمحل اعتبارات سفر رهبر معظم انقلاب  به واجدین شرایط در دهستان اسفنداباد ابرکوه خبرداد.