شناسه : 815237
چهلمين روز شهادت شهید جهانگیری در ابرکوه

چهلمين روز شهادت شهید جهانگیری در ابرکوه


مراسم چهلمین روز شهادت استوار دوم ابراهیم جهانگیری که درپانزدهم مهرماه سالجاری درحین
چهلمين روز شهادت شهید جهانگیری در ابرکوه

ماموریت در سه راهی منوجان به گنج قلعه در درگیری بااشرار بشهادت  رسیده از ساعت 14 پنجشنبه بیست وهفتم ابانماه درتکیه حضرت ابوالفضل(ع) محله نبادان ابرکوه برگزار میگردد