شناسه : 811541
چهار هزار تن انار در ابرکوه برداشت شد

چهار هزار تن انار در ابرکوه برداشت شد


مسوول زراعت جهاد کشاورزي ابرکوه از توليد بيش از چهار هزار تن محصول انار در اين شهرستان خبر داد.
چهار هزار تن انار در ابرکوه برداشت شد
محمد علی حاتمی از پايان برداشت انار از سطح 400 هکتار از باغات کشت اين محصول در منطقه خبر داد.
وي گفت: برداشت اين محصول همه ساله در نيمه مهرماه آغاز و تا اواخر ابان ماه ادامه دارد.
وي با بيان اينکه از هر هکتار 10 تن محصول برداشت مي شود اظهار داشت: محصول ياد شده علاوه بر مصرف اهالي به استانهاي همجوار و همچنين کشورهاي حوزه خليج فارس صادر مي شود.
حاتمي افزود: باغات شهرستان ابرکوه استعداد توليد انار مرغوب از نوع شيرين، ترش، ميخوش، و ملس را داراست.
وي اضافه کرد: امسال بعلت معضل خشکسالي، توليد انار در شهرستان ابرکوه 30 درصد کاهش داشت.