شناسه : 620366
هدیه هزینه افطار اعضاء موسسه قرآنی رسالت ابرکوه به قحطی زدگان سومالی

چهارشنبه 2 شهريور 1390


  ابرکوه رحیم میرعظیم سرپرستی یزد فردا:  خبر بسیار کوتاه است: به گفته حاج مسلم اکرمی یکی از اعضاء موسسه قرآنی رسالت ابرکوه، اعضاء این موسسه به تأسی از تعلیمات دینی و فرمایشات مقام معظم رهبری و در ماه مبارک رمضان، مبلغ 3000000 ریال به مردم محروم سومالی کمک کردند. این موسسه با 12 سال سابقه 60 عضو دارد. در جای جای این شهر کهن کلاس ها و جلسات قرآنی متعددی برگزار می گردد و اکثر این جلسات با همدلی هائی که در بین خودشان بوجود آورده اند، علاوه بر تلاوت قرآن کریم، عمل به دستورات این صحیفه آسمانی را نیز در پی گرفته اند و بانیان کارهای خیر بسیاری هستند که ما در صورت اطلاع و به جهت الگوگیری از این سنت پسندیده به انعکاس اخبار آن ها می پردازیم. بیائید ما نیز در این ماه مبارک به تأسی از خانواده امام علی(ع) که سه شب را سر گرسنه بر بالین گذاشتند تا فقیری گرسنه سر بر بالین نگذارد، حداقل هزینه یک افطار را به قحطی زدگان مسلمان سومالی کمک کنیم و برای آنان در این ماه مبارک از خداوند طلب رهائی از یوغ استعمارگران را بنمائیم   منبع:يزد فردا  
هدیه هزینه افطار اعضاء موسسه قرآنی رسالت ابرکوه به قحطی زدگان سومالی

 

ابرکوه رحیم میرعظیم سرپرستی یزد فردا:  خبر بسیار کوتاه است: به گفته حاج مسلم اکرمی یکی از اعضاء موسسه قرآنی رسالت ابرکوه، اعضاء این موسسه به تأسی از تعلیمات دینی و فرمایشات مقام معظم رهبری و در ماه مبارک رمضان، مبلغ 3000000 ریال به مردم محروم سومالی کمک کردند. این موسسه با 12 سال سابقه 60 عضو دارد.

در جای جای این شهر کهن کلاس ها و جلسات قرآنی متعددی برگزار می گردد و اکثر این جلسات با همدلی هائی که در بین خودشان بوجود آورده اند، علاوه بر تلاوت قرآن کریم، عمل به دستورات این صحیفه آسمانی را نیز در پی گرفته اند و بانیان کارهای خیر بسیاری هستند که ما در صورت اطلاع و به جهت الگوگیری از این سنت پسندیده به انعکاس اخبار آن ها می پردازیم.

بیائید ما نیز در این ماه مبارک به تأسی از خانواده امام علی(ع) که سه شب را سر گرسنه بر بالین گذاشتند تا فقیری گرسنه سر بر بالین نگذارد، حداقل هزینه یک افطار را به قحطی زدگان مسلمان سومالی کمک کنیم و برای آنان در این ماه مبارک از خداوند طلب رهائی از یوغ استعمارگران را بنمائیم

 

منبع:يزد فردا