شناسه : 607983
امام جمعه ابرکوه در شورای اداری شهرستان :

چرا قدرت تحمل محرومیت زدائی از استان را ندارید؟


امام جمعه ابرکوه گفت:وقتی در بحث معدن چادرملو که در حریم بهاباد است حق و حقوق مردم بهاباد را در زمان حاکمیت خودشان مصادره می کنند کسی حق حرف زدن و اعتراض ندارد، ولی حال که قرار است گرد محرومیت از شهرهائی چون خاتم، ابرکوه و... زدوده شود غوغا سالاری می کنند. اولآ آزاد راهی که در مورد آن التهاب آفرینی می کنید از مصوبات دوران حاکمیت خودتان است و دومأ چه اصراری دارید که آزاد راهی را که به فاصله بسیار دور از شهرستان ابرکوه عبور می کند و بر اساس سیاست های دولت و استاندار خدوم، خدمتگزاری به مناطق محرومی چون خاتم ، ابرکوه و احیانأ مهریز را به دنبال دارد متوقف و تنها پروژه عبور آزاد راه میبد اردکان اجرائی شود؟
امام جمعه ابرکوه در شورای اداری شهرستان :

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ،امام جمعه ابرکوه در جلسه شورای اداری شهرستان اظهار داشت: برخی تنگ نظری ها در سطح استان یزد ناشی از عدم داشتن انگیزه های خدائی است.

حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی با اشاره به این مسئله که جدیدترین پروژه ای که توسط این تنگ نظران در سطح استان یزد  اتفاق افتاده در مورد آزاد راه ها است افزود:اینان از هر فرصتی برای موج آفرینی و تضییع حقوق حقه مردم استفاده می کنند.

وی با اشاره به اینکه این مطالب در راستای التهاب آفرینی در آستانه انتخابات اظهار می شود یادآور شد: اولآ آزاد راهی که در مورد آن التهاب آفرینی می کنید از مصوبات دوران حاکمیت خودتان است و دومأ چه اصراری دارید که آزاد راهی را که به فاصله بسیار دور از شهرستان ابرکوه عبور می کند و بر اساس سیاست های دولت و استاندار خدوم، خدمتگزاری به مناطق محرومی چون خاتم ، ابرکوه و احیانأ مهریز را به دنبال دارد متوقف و تنها پروژه عبور آزاد راه میبد اردکان اجرائی شود؟

حسینی افزود: چرا قدرت تحمل محرومیت زدائی از استان را ندارید؟

وی یادآور شد: وقتی در بحث معدن چادرملو که در حریم بهاباد است حق و حقوق مردم بهاباد را در زمان حاکمیت خودشان مصادره می کنند کسی حق حرف زدن و اعتراض ندارد، ولی حال که قرار است گرد محرومیت از شهرهائی چون خاتم، ابرکوه و... زدوده شود غوغا سالاری می کنند.

حسینی افزود: وقتی شهری 60 هزار نفره دارای نماینده مستقل باشد و کسی حق اعتراض نداشته باشد و از آنطرف 5 شهرستان نیز یک نماینده داشته باشند و برخی آن را عدالت می دانند، چگونه توجه به حق و حقوق مناطق محروم استان بی عدالتی به حساب می آید؟

حسینی اظهار امیدواری نمود که برخی ها از این تلاش های غیر معقولانه خود دست بردارند.