شناسه : 146236243

پیشگیری از اتفاق مخرب و هزینه آور ناشی از سیلابها ضروری است


بخشدار بهمن در جلسه پیشگیری از خطرات روان آبها و سیلابها گفت : با توجه به حجم بارشها در منطقه که کنترل آن گاها ممکن نمی باشد ، قبل از اتفاق مخرب و هزینه آور ، پیشگیری لازم و ضروری است .

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه ، با حضور ابوالقاسم نایبی از اداره کل منابع طبیعی استان یزد ، محمدعلی اکرمی بخشدار بهمن و ادارات ذیربط جلسه پیشگیری از خطرات روان آبها و سیلابها در بخشداری بهمن تشکیل شد .  

 بخشدار بهمن گفت : با توجه به حجم بارشها در  منطقه که امکان کنترل آنها نمی باشیم و شاهد هدر رفت آبهای حاصل از بارش در منطقه می باشیم که گاها نیز با ایجاد خسارت به روستاها و شهر مهردشت گردیده است ، پیشگیری لازم به عمل آید .

اکرمی با اشاره به سیل اردیبهشت ماه سال جاری در شهر مهردشت و بخش بهمن افزود : گرچه این سیل خسارت چندانی به بار نیاورد ولی در صورت ادامه می توانست مشکلاتی را به وجود بیاورد .

محمدعلی اکرمی ادامه داد : در صورت کنترل این سیلابها و روان آبها تاثیر زیادی در ذخیره آبهای زیرزمینی به وجود می آورد .

بخشدار بهمن با بیان لزوم پیشگیری از اتفاق مخرب و هزینه آور ناشی از سیلابها اظهار داشت : منازل روستایی و شهری همواره با بارندگی و سیلابها تهدید می شود که در این خصوص می بایست دستگاههای ذیربط چاره اندیشی در کوتاه مدت به عمل آورند .

در پایان دو پیشنهاد از طرف حاضرین ارائه شد : مکاتبه ای ظرف مدت یک هفته توسط منابع طبیعی ابرکوه جهت بازدید از منطقه و مسیر سیلابها توسط کارشناسان انجام شود .

دوم اینکه با توجه به اینکه در کشور طرحهای سیل خیزی در حال انجام می باشد ، مکاتبه ای از طرف بخشداری انجام شود و با حضور و بازدید کارشناس استان طرح لازم ارائه و تهیه و در بلند مدت چاره اندیشی صورت پذیرد .