شناسه : 608009

پیام فرماندار ابرکوه بمناسبت آغاز هفتمين سرشماري عمومي نفوس و مسكن


به گزارش روابط عمومی فرمانداری "اسماعیل برزگزاده" فرماندار ابرکوه در این پیام اظهار داشت:با توجه به رشد روزافزون نظام جمهوري اسلامي ايران در ابعاد مختلف ، نياز است آمار و اطلاعات به روز در اختيار برنامه ريزان و تصميم گيران قرار بگيرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری "اسماعیل برزگزاده" فرماندار ابرکوه در این پیام اظهار داشت:با توجه به رشد روزافزون نظام جمهوري اسلامي ايران در ابعاد مختلف ، نياز است آمار و اطلاعات به روز در اختيار برنامه ريزان و تصميم گيران قرار بگيرد.
وي با بيان اينكه پايه همه كارها در جامعه آمار است، اظهارداشت: اگر قرار است براي نسل آينده اقدامي انجام دهيم بايد آماري دقيق و جامع از وضعيت موجود در اختيار داشته باشيم. سرشماري نفوس و مسکن الزامي براي برنامه ريزي دقيق براي توسعه جامعه است ، چون بدون داشتن آمار هيچگونه برنامه ريزي به صورت دقيق و صحيح  انجام نخواهد شد ، تهيه آمارهاي  جمعيت،  متغيرهاي اقتصادن و مسايل اجتماعي، باعث برنامه ريزي دقيق و منسجم مي شود.

وي تاکيد کرد : طرح هاي سرشماري عمومي نفوس و مسکن ، چارچوب مناسبي براي برنامه‌ريزي، مطالعات جمعيتي، بررسي تحولات جمعيتي، بررسي تحصيلات و نيروي انساني، مسکن،‌محاسبه شاخص‌هاي اجتماعي و اقتصادي و تهيه چارچوب‌هاي آماري  فراهم مي کند.

فرماندار ابرکوه گفت: براي اجراي طرح سرشماري عمومي نفوس و مسکن ، ستادي به رياست استانداران و فرمانداران تشکيل مي شود که هدايت برنامه هاي جمع آوري اطلاعات را بر عهده دارند.

وی در پایان اظهار داشت،انتظار مي رود كليه دستگاههاي اجرايي نيز همكاري لازم و مناسبي را با ستاد جرايي سرشماري عمومي نفوس و مسكن شهرستان در برگزاري هر چه مطلوب تر اين سرشماري داشته باشند.اميد است به ياري خداوند متعال و همكاري آحاد ملت شريف و بزرگوار ايران و پاسخگويي دقيق و درست به مأموران سرشماري، بتوانيم با موفقيت از عهده انجام سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1390 برآييم.

 

                                                                                                                                                                                                         اسماعیل برزگرزاده

                                                                                                                                                                                                            فرماندار ابرکوه

                                                                                                                                                                                                                1/8/90