شناسه : 813907
پنجمین کانون بسیج مهندسین استان یزد درابرکوه فعالیت خودرا اغاز نمود .

پنجمین کانون بسیج مهندسین استان یزد درابرکوه فعالیت خودرا اغاز نمود .


فرهمند نماینده مردم شهرهای ابرکوه بافق بهابادمهریز وخاتم دراین مراسم
پنجمین کانون بسیج مهندسین استان یزد درابرکوه فعالیت خودرا اغاز نمود .

باگرامیداشت یادوخاطرات امام راحل (ره) وشهیدان والامقام  دوران دفاع مقدس را سند مظلومیت حقانیت واستکبار ستیزی ملت بزرگ ایران دانست وبر معرفی نمادها والگوهای ایثارو مقاومت و همچنین معرفی دستاوردهای این دوران به نسل جوان جامعه تاکید نمود.

سرهنگ محمد علی دشتی مسئول کانونهای  بسیج مهندسین استان یزد هم  بابیان اینکه جامعه مهندسی ودانش اموختگان دانشگاهها ودانشکده های فنی ومهندسی از دیر باز یکی از موثر ترین جریانات اجتماعی درکشور بوده اند  بستر سازی جهت جذب مهندسین بسیجی ارتقا معرفت دینی وبصیرت سیاسی واخلاق حرفه ای مهندسین بسیجی کارافرینی وبستر سازی جهت اشتغال مهندسین بسیجی شناسائی وحمایت از مهندسین بسیجی نظریه پرداز ونخبه کمک به اجرای ماموریت بسیج سازندگی درحوزه های فنی ومهندسی فراهم سازی وحضور موثر مهندسین بسیجی در نظام فنی واجرائی وزیربنائی کشور گسترش ونشر فرهنگی بسیجی درجامعه مهندسی و خنثی سازی عملیات روانی دشمن درجامعه مهندسین را ازاهداف تشکل کانونهای بسیج مهندسین بیان نمود وافزود: تاکنون پنج کانون بسیج مهندسین با دوهزار عضو دراستان راه اندازی شده وتا پایان سال هم درشهرهای مهریز وتفت فعالیت خودرااغاز خواهند نمود ودرسایر شهرها هم درسال اینده راه اندازی خواهدشد.

وی درادامه مهندس ناصر زارع رئیس اداره تعاون ابرکوه رابعنوان مسئول کانون مهندسین این شهرستان معرفی نمود