شناسه : 814507
پنجمین مرکز آموزش عالی درشهرستان ابرکوه آغاز بکار نمود.

پنجمین مرکز آموزش عالی درشهرستان ابرکوه آغاز بکار نمود.


عادل فرماندار ابركوه گفت: این واحد اموز ش عالی برای ترم اول سال تحصیلی 89/90
پنجمین مرکز آموزش عالی درشهرستان ابرکوه آغاز بکار نمود.

با 21 دانشجوی دخترو پسر در رشته اتاق عمل درمقطع کارشناسی فعالیت خودرادراین شهرستان اغازنموده وبرای ترم بهمن ماه نیز در رشته های  فوریت های پزشکی و بهداشت ومحیط وبهداشت حرفه ای بیش از 60 دانشجو را پذیرا خواهدبود.

فرماندار ابركوه  بابیان اینکه این دانشکده مجهز به ازمایشگاه کارگاه ای تی کتابخانه سالن اجتماعات ونماز خانه بوده ودانشجویان از امکانات رفاهی نظیر خوابگاه وغذاخوری برخوردار میباشند افزود : برای راه اندازی این مرکز اموز ش عالی درابرکوه بیش از دو میلیاردریال از محل اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد هزنیه شده است.

درحال حاضر افزون بر چهارهزار دانشجوی دختر وپسر درپنج واحد اموزش عالی شامل  دانشگاههای ازاد اسلامی پیام نور جامع علمی کاربردی- اموزشکده فنی و دانشکده پیرا پیزشکی درشهرستان ابرکوه مشغول به تحصیل میباشند.