شناسه : 609826
بخشدار مركزی ابركوه:

پروژه های راه سازی یكی از خدمات شاخص دولت دهم است


بخشدار مركزی ابركوه گفت : پروژه های راه سازی یكی از خدمات شاخص دولت دهم است كه روند خوبی وتاثیر گذاری درتوسعه آینده این منطقه خواهد داشت .
بخشدار مركزی ابركوه:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری به نقلی از خبرنگار ایرنا "احمد آخوندی" بخشدار مرکزی ابرکوه اظهار داشت : درحال حاضر بیش از200كیلومتر پروژه راه ارتباطی در شهرستان ابركوه دردست احداث است كه به بهره برداری ازآنها رونق اقتصادی بسیار مناسبی درتوسعه شهرستان ایجاد می شود.

وی اضافه كرد: این پروژها شامل احداث بزرگراه تفت ، ابركوه ، سورمق همچنین ساخت راه ابركوه به صفاشهروابركوه هرات مروست وساخت راه ابركوه جرقویه اصفهان است .

وی با اشاره به باتكمیل راه رامشه به ابركوه، مسیر ترانزیتی بندرعباس، اصفهان تا120كیلومتر كاهش می یابد.

وی بابیان اینكه پروژه راه ابركوه به جرقو یه از پروژه های اساسی مشترك اداره كل راه استانهای یزد واصفهان است ادامه داد: 42كیلومتر مسیر ابركوه رامشه در حوزه استان یزد آسفالت شده است و80 كیلومتر درمسیر رامشه اصفهان به اتمام رسیده است .