بخشدار مركزی ابركوه:

احمد آخوندی روز چهار شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت : درحال حاضر بیش از200كیلومتر پروژه راه ارتباطی در شهرستان ابركوه دردست احداث است كه به بهره برداری ازآنها رونق اقتصادی بسیار مناسبی درتوسعه شهرستان ایجاد می شود.

وی اضافه كرد: این پروژها شامل احداث بزرگراه تفت ، ابركوه ، سورمق همچنین ساخت راه ابركوه به صفاشهروابركوه هرات مروست وساخت راه ابركوه جرقویه اصفهان است .

وی با اشاره به باتكمیل راه رامشه به ابركوه، مسیر ترانزیتی بندرعباس، اصفهان تا120كیلومتر كاهش می یابد.

وی بابیان اینكه پروژه راه ابركوه به جرقو یه از پروژه های اساسی مشترك اداره كل راه استانهای یزد واصفهان است ادامه داد: 42كیلومتر مسیر ابركوه رامشه در حوزه استان یزد آسفالت شده است و80 كیلومتر درمسیر رامشه اصفهان به اتمام رسیده است .