پروژه هاي قابل افتتاح هفته دولت درسال 89

دربخشهاي بهداشت، حمل و نقل، كشاورزي، امورشهري و روستايي، فرهنگي، دفاع مقدس، آبرساني ، برق رساني و گازرساني درهفته دولت امسال  افتتاح مي گردد كه اهم اين پروژه ها عبارتند از :

1-گازرساني به روستاهاي رحيم آباد،خسروآبادو جلال آباد به طول 90 كيلومتر شبكه و خط انتقال و نصب 200 انشعاب كه با بهره برداري رسيدن اين پروژه تقريباً تمام دهستان فراغه از نعمت گاز بهره مند مي گردند اعتبار پروژه مذكور بالغ بر 430 ميليون تومان هزينه گرديده است .

2-احداث سالن چندمنظوره امدادي فراغه با اعتبار 320 ميليون تومان ، 700 مترمربع زيربنا و ارتفاع تاج سوله 11 متر كه البته با اعتباري كه درنظر گرفته شده حصاركشي و محوطه سازي آن در آينده نزديك انجام خواهد گرديد اين سالن داراي كاربري ورزشي و درزمان حادثه كاربري امدادرساني دارد.

3-پارك مهتاب شهرمهردشت كه طي چندسال گذشته (ازسال 80) تاكنون با اعتباري نزديك به 5 ميليارد ريال احداث گرديده و وسعت اين پارك بالغ بر 4 هكتار مي باشد و اكنون كه اين پروژه به بهره برداري  مي رسد قابليت توسعه و تجهيز بيشتري دارد كه انشاء ا000 درسالهاي آتي بامنظورنمودن اعتبار مناسب تحقق خواهد يافت .

4-احياء و مرمت خانه هاي تاريخي آقازاده و قيومي كه مجموعاً با اعتباري بالغ بر 260 ميليون تومان مرمت گرديده شايان ذكر است خانه آقازاده از منحصر به فردترين خانه هاي تاريخي دركشور و بادگير آن بعنوان تنها بادگير دوطبقه در سازه هاي خشتي جهان شناخته شده است و خانه قيومي نيز از گچبري هاي بسيار ارزنده بهره جويي شده است با اجراي تأسيسات زيرزميني در اين خانه هاي تاريخي روشنايي و نور پردازي آن به صورت مناسب درشب انجام شده و بسياري از قسمتهاي آن كه رو به تخريب نهاده بود احياء و مرمت شده است .

5-اجراي خط انتقال برق به معادن كوه اعلاء اعتباري نزديك به 15 ميليارد ريال ( يك ميليارد و پانصد ميليون تومان ) بصورت خط 20 كيلو وات دومداره از اعتبارات ملي وزارت صنايع و معادن كه موجبات    بهره مندي معادن شمال شهرستان از برق مورد نياز گرديده است .

6-تكميل بخش ccu بيمارستان خاتم الانبياء ابركوه اين پروژه كه از مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان مي باشدو با اعتبار نزديك 150 ميليون تومان ساختمان و تأسيسات آن اجرا گرديده است و با اعتبار 200 ميليون تومان از سفر مقام معظم رهبري تجهيز گرديده است . اين بخش داراي 6 تخت  مي باشد كه با افتتاح آن بيمارستان ابركوه از بخش ccu مجهز و استاندارد برخوردار مي گردد درضمن بخش دياليز نيز درحال اجرا مي باشد كه درسال جاري به بهره برداري خواهد رسيد .