شناسه : 811691
پروژه جاده ابرکوه - جرقوئیه

پروژه جاده ابرکوه - جرقوئیه


با تلاش وپیگیریهای فرماندار محترم ومسئولین شهرستان ،عملیات احداث جاده ابرکوه به جرقوئیه اصفهان به طول 40کیلومتر درقسمت مرزی ابرکوه به اصفهان با اعتباری بالغ بر 50میلیارد ریال دردست اجرا می باشد.
پروژه جاده ابرکوه - جرقوئیه
 

پیشرفت پروژه مذکور حدود 40درصد می باشد که ازمحل جاده ابرکوه سورمق(بوستان فراغه) آغاز ودر منطقه  کوه اعلا و رباطها به جرقوئیه ادامه می یابد.لازم به ذکر است طول مسیر از ابرکوه جرقوئیه 95کیلومتر می باشد که 55 کیلومتر از جاده مذکور  توسط استان اصفهان درحال اجرا می باشد.