شناسه : 809535
پایان عملیات توسعه و اصلاح شبکه آبرسانی شهر ابرکوه

پایان عملیات توسعه و اصلاح شبکه آبرسانی شهر ابرکوه


با 5 میلیارد ریال اعتبار, عملیات توسعه و اصلاح شبکه آبرسانی شهر ابرکوه به پایان رسید
پایان عملیات توسعه و اصلاح شبکه آبرسانی شهر ابرکوه

به گفته مدیر امور آب و فاضلاب شهری ابرکوه در این عملیات که به منظور جلوگیری از هدررفت آب و بالابردن فشار و کیفیت آب و آبرسانی به مشترکین جدید صورت گرفته است 5/10 کیلومتر اصلاح و بازسازی شبکه و همچنین 5/4 کیلومتر توسعه شبکه با استفاده از اعتبارات استانی و خشکسالی انجام شده است.

سید محسن پورسید با بیان اینکه امور آب و فاضلاب شهری ابرکوه خدمات رسانی به 8400 مشترک با جمعیتی بالغ بر 25 هزار نفر را در این شهر بر عهده دارد گفت: آب شرب شهروندان ابرکوهی از 10 حلقه چاه با 65 کیلومتر خط انتقال و بوسیله 150 کیلومتر شبکه توزیع می شود.