شناسه : 815507
پايان فوتسال جام بسيج در ابرکوه

پايان فوتسال جام بسيج در ابرکوه


مسابقات فوتسال جام بسیج درابرکوه پایان یافت.
پايان فوتسال جام بسيج در ابرکوه

دراین مسابقات که 60 نفر از اعضای پایگاههای مقاومت تحت پوشش حوزه مقاومت شهدای محراب ابرکوه درقالب 6تیم درمدت یک هفته درسالن کوثر با هم به رقابت پرداختند درپایان تیم شهید عابدی مقام اول وتیم شهید زرافشان مقام دوم را کسب کرده ولوح سپاس وهدایائی دریافت نمودند.