شناسه : 811184
يک سالن ورزشي در ابرکوه به بهره برداري رسيد


فرماندار ابرکوه در مراسم بهره برداري از اين طرح گفت: اين سالن ورزشي، يکهزار و 200 مترمربع وسعت دارد و زمين آن توسط خانواده شهيد مستوفي اهدا شده است. "محمد مهدي عادل" افزود: براي احداث اين سالن ورزشي سه ميليارد ريال هزينه شده که از محل اعتبارات دور اول سفر رياست جمهوري به ابرکوه تامين شده است. معاون امور عمراني استاندار يزد نيز در اين مراسم گفت: يک سالن بزرگ ورزشي ديگر نيز با گنجايش يک هزار و200 نفر با اعتبار 12ميليارد ريال در شهرستان ابرکوه احداث مي شود. "سيد محمد ميرسعيدي" افزود: در هفته دولت 500 پروژه عمراني ، کشاورزي ، راه سازي ، مخابرات ، توسعه برق رساني ، فضاهاي آموزشي و تعاوني در استان يزد افتتاح و مورد بهره برداري قرار گرفت. وي اضافه کرد: براي اجراي اين طرح ها، 210 ميليارد ريال اعتبار از محل مصوبات سفر مقام معظم رهبري ، رياست جمهوري و استاني هزينه شده است.
يک سالن ورزشي در ابرکوه به بهره برداري رسيد
فرماندار ابرکوه در مراسم بهره برداري از اين طرح گفت: اين سالن ورزشي، يکهزار و 200 مترمربع وسعت دارد و زمين آن توسط خانواده شهيد مستوفي اهدا شده است.
"محمد مهدي عادل" افزود: براي احداث اين سالن ورزشي سه ميليارد ريال هزينه شده که از محل اعتبارات دور اول سفر رياست جمهوري به ابرکوه تامين شده است.
معاون امور عمراني استاندار يزد نيز در اين مراسم گفت: يک سالن بزرگ ورزشي ديگر نيز با گنجايش يک هزار و200 نفر با اعتبار 12ميليارد ريال در شهرستان ابرکوه احداث مي شود.
"سيد محمد ميرسعيدي" افزود: در هفته دولت 500 پروژه عمراني ، کشاورزي ، راه سازي ، مخابرات ، توسعه برق رساني ، فضاهاي آموزشي و تعاوني در استان يزد افتتاح و مورد بهره برداري قرار گرفت.
وي اضافه کرد: براي اجراي اين طرح ها، 210 ميليارد ريال اعتبار از محل مصوبات سفر مقام معظم رهبري ، رياست جمهوري و استاني هزينه شده است.