ولايت فقيه، ميراث گرانقدر امام (ره) است
"محمد مهدي عادل" افزود: ولايت فقيه ريشه در قرآن و احکام اسلامي دارد و دشمنان به دليل نقش مهم و جايگاه ويژه آن در حکومت اسلامي، به مخالفت با اين رکن مهم و اساسي پرداخته اند.
وي با اشاره به نقش محوري اين اصل مهم قانون اساسي در ناکامي دشمنان انقلاب و اسلام افزود: دشمنان انقلاب و نظام اسلامي قصد دارند با استفاده از شگردهاي مختلفي ميان احاد مردم و ارزشهاي انقلاب شکاف بيندازنند.
وي با اشاره به اينکه ولايت فقيه مايه عزت و افتخار نظام انقلاب اسلامي است تاکيد کرد: مردم مسلمان ايران همواره پايه واساس نظام مقدس جمهوري اسلامي را ولايت فقيه و رهبري انقلاب مي دانند.
فرماندار ابرکوه با اشاره به شکست ترفندها و توطئه هاي مختلف دشمنان درمقابله با نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران اظهار داشت: تفکر و حضور عاشورايي مردم ولايتمدار ايران اسلامي، موجب عجز و ناتواني دشمنان و استکبارجهاني در راس آنها امريکا شده است.