علیدوست:

 

به گزارش روابط عمومي فرمانداري به نقل از خبرنگار مهر، رضا علیدوست عصر پنجشنبه در جلسه ترویج آیین پهلوانی با ارائه گزارشی از قدمت ورزش پهلوانی و زورخانه ای و شکل گیری این ورزش در ابرکوه اظهار داشت: این ورزش در ابرکوه دارای جایگاه خاص است و با داشتن ساختمانی در

وی افزود: ورزش پهلوانی یکی از ورزشهای اصیل است که همیشه مورد توجه قرار داشته است.

رئیس اداره ورزش و جوانان ابرکوه نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارش کاملی از برنامه آیین نامه ترویج فرهنگ پهلوانی اظهار داشت: تأکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد ورزش باستانی و قدمت تاریخی فرهنگی چند هزار ساله و اصالت این ورزش باید

مدنظر همگان برای گسترش این ورزش ارزشی باشد.

ابوالفضل قاسمی افزود: نقش این ورزش در ایران و جذابیت و محبوبیت آن در بین اقشار مختلف مردم و تأثیرگذاری آن نسبت به جوانان، لزوم توجه به توسعه فرهنگ پهلوانی در برابر تهاجم فرهنگی را دوچندان می کند.

برگزاری ورزش پهلوانی در مراسم های مختلف و در فضای جشن های ملی و مذهبی، ایجاد جاذبه برای دانش آموزان و تشویق آنها به این ورزش با دادن هدایایی مانند لباس و وسایل دیگر ورزشی، اختصاص یک ساعت به ورزشهای پهلوانی و زورخانه ای در

مدارس و ارائه آموزشهای لازم و برگزاری مسابقات مختلف در رده های سنی از جمله مصوبات این جلسه بود.