شناسه : 1474892
فرماندار ابرکوه:

وجوب شرعی و الزامات اجتماعی امروزی،گسترش باسوادی را اجتناب ناپذیر می سازد


  به گزارش روابط عمومی فرمانداری "اسماعیل برزگرزاده" فرماندار ابرکوه در جلسه ستاد پشتیبانی سواد آموزی شهرستان ضمن یاداوری اهمیت سواد آموزی از نظر شرعی و همچنین نیازهایی که امروزه سواد آموزی را الزامی کرده است،خواستار پوشش صد درصدی سواد در سنین 10-49 سال برای بی سوادان قابل تعلیم از طریق نهضت سواد آموزی شد. برزگرزاده افزود: بر اساس مرحله اول   طرح شتاب سنجی باسوادی سنین 10-49 سال و با هدف پوشش 97درصدی سواد در سنین یاد شده،خوشبختانه جشن محو بی سوادی سال 89 در شهرستان ابرکوه برگزار و طی مرحله دوم باید تمامی بی سوادان قابل تعلیم سنین 10-49 سال تحت پوشش سواد آموزی قرار گیرند. در این جلسه فرماندار ابرکوه بر همکاری ادارات ذیربط در تهیه آمار واقعی گروه هدف سواد آموزی تاکید و خواستار مشارکت اعضا ستاد در اجرای برنامه ویژه هفته سواد آموزی (7-14 دی ماه ) گردید.
فرماندار ابرکوه:

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری "اسماعیل برزگرزاده" فرماندار ابرکوه در جلسه ستاد پشتیبانی سواد آموزی شهرستان ضمن یاداوری اهمیت سواد آموزی از نظر شرعی و همچنین نیازهایی که امروزه سواد آموزی را الزامی کرده است،خواستار پوشش صد درصدی سواد در سنین 10-49 سال برای بی سوادان قابل تعلیم از طریق نهضت سواد آموزی شد.

برزگرزاده افزود: بر اساس مرحله اول  طرح شتاب سنجی باسوادی سنین 10-49 سال و با هدف پوشش 97درصدی سواد در سنین یاد شده،خوشبختانه جشن محو بی سوادی سال 89 در شهرستان ابرکوه برگزار و طی مرحله دوم باید تمامی بی سوادان قابل تعلیم سنین 10-49 سال تحت پوشش سواد آموزی قرار گیرند.

در این جلسه فرماندار ابرکوه بر همکاری ادارات ذیربط در تهیه آمار واقعی گروه هدف سواد آموزی تاکید و خواستار مشارکت اعضا ستاد در اجرای برنامه ویژه هفته سواد آموزی (7-14 دی ماه ) گردید.