شناسه : 158762251

واحد های تولیدی و صنعتی باید پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند


فرماندار ابرکوه در بازدید از کارخانه کاشی کوثر با توجه به اینکه حفظ سلامت کارکنان و مردم مهمتر از هر کاری است و با هیچ سود و منفعتی قابل معامله نیست، گفت: همه پرسنل کارخانه باید رعایت اصول بهداشتی را که توسط وزارت بهداشت و درمان ارائه میشود مورد توجه و سرلوحه امور خود قرار دهند تا بتوانیم با ویروس کرونا هر چه سریعتر مقابله کنیم.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه؛ محمد کاظمی نسب فرماندار ابرکوه و عباس مهری معاون فرماندار با حضور در کارخانه کاشی کوثر از واحدهای اداری و روند فعالیت تولید با هدف پایش میزان رعایت اصول بهداشتی در محیط کار و مقابله با بیماری کرونا بازدید کردند.

فرماندار ابرکوه با توجه به اینکه حفظ سلامت کارکنان و مردم مهمتر از هر کاری است و با هیچ سود و منفعتی قابل معامله نیست، گفت:  همه پرسنل کارخانه باید رعایت اصول بهداشتی را که توسط وزارت بهداشت و درمان ارائه میشود مورد توجه و سرلوحه امور خود قرار دهند تا بتوانیم با ویروس کرونا هر چه سریعتر مقابله کنیم.