شناسه : 813052
هیئت رئیسه جدید شوراي اسلامي شهر ابرکوه.

هیئت رئیسه جدید شوراي اسلامي شهر ابرکوه.


در جلسه ای که در تاریخ 16تیرماه89 در دفتر فرماندار ابرکوه تشکیل شدآقاي محمد علی فاتحی عضو جدید شوراي اسلامي ، طبق اساسنامه سوگندخورد.در این جلسه که با حضور کلیه اعضاء شورای شهر ابركوه برگزار شد و بعد از رأی گیری ،هیئت رئیسه جدید شورای اسلامي شهر ابرکوه انتخاب شدند.
هیئت رئیسه جدید شوراي اسلامي شهر ابرکوه.

بر اساس نتائج حاصله،آقايان

·         محمود فلاحزاده به عنوان رئیس شورای اسلامي  شهر ابرکوه

·          محمد علی فاتحی  به عنوان نائب رئیس شورای اسلامي شهرابرکوه

·         سید نبی رسولی  به عنوان کار پرداز وسخنگوی شورای اسلامي شهر ابرکوه انتخاب گردیدند.

 همچنین با توجه به اینکه یکی از دو نماینده شورای شهردر شورای شهرستان، بواسطه حضور در سمت سرپرستی اداره تعاون شهرستان، از شورای شهر خارج شده بود وبا تصمیم اعضاء ،سید نبی رسولی به عنوان یکی از نمایندگان شورای شهر به شورای اسلامي شهرستان راه پیدا نمود سخنگوی شورای شهر ابرکوه همچنین اذعان داشت:اولین جلسه شورای شهر ابرکوه نیز با هیئت رئیسه جدید در 17تیرماه 89 با حضور شهردار ابرکوه تشکیل شد وشرکت کنندگان در این جلسه با تأکید بر لزوم همدلی و صمیمیت، اظهار امیدواری نمودند که بتوان در راستای اهداف عالیه نظام اسلامی که خدمتگزاری به مردم یکی از اصول اساسی آن است گام برداشت.شایان ذکر است انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر ابرکوه بواسطه قبول سرپرستی اداره تعاون توسط آقاي ناصر زارع عضو شورای شهر و خروج وی از شورا مدتها به تعویق افتاده بود که با معرفی آقاي محمد علی فاتحی عضو علی البدل شورا، بعنوان عضو جدید شورای شهر ابرکوه، مشکل انتخاب هیئت رئیسه جدید مرتفع گردید.