شناسه : 158146916

هیئت اجرایی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بخش بهمن تشکیل شد


اعضای هیئت اجرایی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی حوزه فرعی بخش بهمن تعیین شدند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه ، صبح امروز معتمدین هیئت اجرایی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی حوزه فرعی بخش بهمن از بین ۳۰ نفر از معتمدین معرفی‌شده به هیئت نظارت با برگزاری انتخابات در محل بخشداری تعیین شدند.

در پایان آقایان علیرضا سلیمانی ، حسین تقی پناه ، صمد ابراهیمی ، محمدعلی احمدی ، سیدمصطفی حسینی ، بهرام ناظمی زاده ، محمد قادری ، علی صالحی به عنوان اعضای اصلی انتخاب شدند.
 
همچنین آقایان شعبان صالحی ، علی خاتمی ، غلامرضا زارع ، جعفر حق شناس و تیمور پورشفیعی  به‌عنوان اعضای علی‌البدل هیئت اجرایی انتخابات تعیین شدند.
 
گفتنی است هیئت اجرایی بخش به ریاست بخشدار و با عضویت دادستان و یا نماینده وی و رئیس اداره ثبت‌احوال  به عنوان اعضای اداری هیئت و ۸ نفر از معتمدین شهرستان تشکیل می‌شود.